Marketing treści

Content marketing można spróbować określić jako tak zwany "marketing treści". Jest to strategia, która polega na zdobywaniu kolejnych, potencjalnych klientów dzięki publikowaniu niezwykle interesujących oraz bardzo użytecznych dla nich treści, które bywają skierowane oraz mogą zaciekawić ściśle skonkretyzowanych odbiorców.

Content marketing w odróżnieniu od konwencjonalnych rodzajów marketingu, które są skupione w głównej mierze na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, że bazuje na wytwarzaniu dużo dłuższych relacji z pozyskanym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym kontaktom oraz zaangażowaniu się obu stron.

Wyrażeniem content marketing charakteryzuje się różnego rodzaju treści, które są publikowane oraz popularyzowane przy pomocy Internetu.

Są to w głównej mierze różnorodne artykuły eksperckie albo też artykuły sponsorowane, e-booki, webinary, e-video, podcasty, grafiki informacyjne, poradniki, raporty i tym podobne, które są związane, ich podstawowym zadaniem jest przekazanie internautom jak najbardziej sprawdzonych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości lub też tekstów dotyczących danego tematu.

Mogą to być materiały związane z określoną branżą, dzięki czemu obydwie strony, zarówno dany przedsiębiorca, jak i potencjalny usługobiorca, otrzymują za sprawą tego jak najlepsze profity, pożytki.

Content marketing można definiować również szerzej, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często obejmuje także materiały, które można tworzyć. Są to na przykład treści w konkretnej prasie branżowej, różnorodnych gazetkach, folderach, broszurkach, katalogach, drukowanych poradnikach, książeczkach et cetera.

Content Marketing jest przede wszystkim bardzo wyraźnie powiązany z pojęciem tak zwanego "marketingu wirusowego". Są to działania marketingowe, których zadaniem jest budowanie świadomości firmy, konkretnej marki poprzez przekonanie kolejnych, potencjalnych konsumentów do samodzielnego propagowania potrzebnych wiadomości, różnych informacji dotyczących konkretnej firmy, instytucji albo oferowanych przez nią produktów bądź usług.

Żeby móc uzyskać zamierzony rezultat, cel, specjaliści, którzy na co dzień zajmują się content marketingiem, korzystają z różnorodnych technik pozyskiwania i docierania do przyszłych, ewentualnych klientów.

Prawdopodobnie najpopularniejszymi środkami przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, a także blogi związane z branżą, które pomagają, dają możliwość bardzo szybkiego propagowania określonych treści marketingowych.

Content marketing poprzez udostępnianie atrakcyjnych wśród konsumentów materiałów sprzyja oraz znacznie ulepsza swoją wiarygodność oraz pozycję.

Warto zwrócić uwagę, że nierzadko wykorzystywaną formą content marketingu, oprócz grafik informacyjnych, filmów oraz raportów, są teksty.

Ich twórcy mają możliwość w jakikolwiek sposób dopasować rodzaj tekstu do konkretnego odbiorcy, jak również do pierwotnie wybranej przez konkretną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj korzysta się z różnorodnych rodzajów tekstów, do których zaliczyć można między innymi blogi firmowe, poradniki, wywiady, recenzje, opisy określonych produktów.

Content marketing ma w pierwszej kolejności na celu zainteresowanie i pozyskanie zarówno ogólnej, jak i też poszczególnej grupy odbiorców.